SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Študentski svet Medicinske fakultete

ŠSMF je uradno telo študentov MF, ki je namenjeno komuniciranju študentov z vodstvom fakultete in obratno. Sestavlja ga 13 članov, in sicer po en predstavnik vsakega letnika odsekov za splošno in dentalno medicino ter predstavnik absolventov. Navadno sestankujemo enkrat mesečno, ponavadi prvo sredo v mesecu. Seje so odprte za javnost, tako da se nam lahko vsak, ki ga to zanima, pridruži.

Med naše redno delo sodi:

• razdelitev in nadzor finančnih sredstev, ki jih Medicinska fakulteta nameni za obštudijske dejavnosti študentov MF;
• posredovanje študentskih mnenj ob napredovanju pedagoških delavcev v višji oziroma ponovni izvolitvi v isti pedagoški naziv;
• predlog pedagoških delavcev za Lavričevevo nagrado (Lavričevo nagrado vsako leto prejme en asistent ter en profesor);
• izvolitev članov Senata in Akademskega zbora MF;
• izvolitev študentov elektorjev, za volitve rektorja;
• pomoč pri izvajanju univerzitetne ankete o pedagoškem delu.


Najpomembnejša naloga ŠSMF pa je predstavljati glas študentov vodstvu fakultete. Če imate težave, ki jih sami ne morete rešiti, ali pa morda dobre ideje, ki bi naredile študij na naši fakulteti še bolj zanimiv, vas prosim, da se nam čim prej oglasite.

Spletna stran: ssmf.org

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani