SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Pristojnosti Komisije za študentska vprašanja

 

Pristojnosti in Poslovnik Komisije za študentska vprašanja

 

Sestava in pristojnosti Komisije za študentska vprašanja

 

Komisija za študentska vprašanja (KŠV) šteje 6 članov, in sicer 4 visokošolske učitelje MF in 2 predstavnika študentov, ki ju vsako leto imenuje Študentski svet MF. 

V skladu s Pravilnikom o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

(čistopis oktober 2014) ima KŠV ima naslednje pristojnosti:

- rešuje prošnje študentov drugih medicinskih ali stomatoloških fakultet za nadaljevanje študija na UL MF

- odloča o izjemnem vpisu v višji letnik, kadar študent izpolnjuje izjemne pogoje Statuta UL

- odloča o pravicah študentov do ponovnega vpisa v isti letnik in delnega vpisa

- rešuje vloge študentov drugih fakultet za vzporedni vpis na MF v prvi letnik in vpis diplomantov na MF

- obravnava in daje predloge za spremembo maturitetnih meril in meril sprejemnih izpitov srednješolcev za nadaljevanje študija na MF

- člani komisije skupaj z dekanom vodijo informativni dan na MF ter navzočim pojasnijo podrobnosti sprejemnega postopka

- rešuje prošnje za izjemno šesto opravljanje izpita na prošnjo študenta

- rešuje vloge za izjemen prepis študentov MF s programa medicine na dentalno medicino in obratno

- odloča o podaljšanju statusa študenta v skladu z veljavno zakonodajo

 

Pogoji in Pravila študija na UL MF

 

Od aprila 2015 veljajo nova Pravila študija na UL MF.pdf  in Postopki in navodila za izvajanje med.štud.izmenjav ULMF.pdf

 

Rokovnik KŠV za študijsko leto 2015/2016

 

Seje KŠV v študijskem letu 2014/2015 bodo:

27.8. 2015

14.9. 2015

24.9. 2015

Seje KŠV v študijskem letu 2015/2016 bodo:

15.10. 2015

10.12. 2015

17.3. 2016

16.6. 2016

6.9. 2016

15.9. 2016

22.9. 2016

 

Postopki oddaje in obravnave prošenj o zadevah, ki so v pristojnosti KŠV in o zadevah, ki so povezane s študijskim procesom.

a)       Prošnje o izjemnem vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu v višji letnik, podaljšanju statusa študenta je potrebno oddati najkasneje 3 delovne dni pred sejo KŠV preko sistema VIS

b)       Prošnje o zadevah, ki so povezane s študijskim procesov, najkasneje 3 delovne dni pred sejo KŠV v pisni obliki z lastnoročnim podpisom naslovljene na:

   

Komisija za študentska vprašanja

Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

 

Prošnja mora biti ustrezno utemeljena, k prošnji morajo biti priloženi ustrezni originalni dokumenti, na podlagi katerih bo lahko KŠV presojala o razlogih navednih v utemeljitvi prošnje. KŠV bo pri obravnavi prošenj študentov upoštevala le v uradne dokumente v slovenskem jeziku. Dokumenti v tujem jeziku brez uradnega prevoda v slovenski jezik so brezpredmetni. Pritožbo na sklepe KŠV je potrebno oddati najkasneje 3 delovne dni od datuma sprejetja sklepa KŠV. Pritožbe na sklepe KŠV bo obravnaval II.stopenjski organ MF UL to je Senat MF UL.

 

Vprašanja v zvezi z zadevami, ki so v pristojnosti KŠV in o zadevah povezanimi s študijskim procesom lahko naslovite v elektronski obliki na elektronski naslov KŠV:

 

ksvmf.uni-lj.si

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani