SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Društvo študentov medicine Slovenije

Društvo študentov medicine Slovenije je dinamično, nepolitično in prostovoljno društvo vseh tistih študentov medicine, ki želijo svoj študij dopolniti z dodatnimi izobraževanji, udejanjiti svoje ideje v različnih projektih, se povezovati v globalnem zdravju z drugimi organizacijami ali pa preprosto se družiti.
Društvo je mednarodno znano kot SloMSIC (Slovenian Medical Students' International Committee), slednjo kratico pa prepoznavajo številni domači in tuji študentje, zdravniki, profesorji in ostali, saj ima več kot 50 letno tradicijo.
Še posebej je društvo ponosno na širok sistem študijskih izmenjav, saj na neposreden in posreden način uvršča Medicinsko fakulteto v Ljubljani na prvo mesto po mobilnosti študentov! Leta 2005 je odšlo v tujino na študijsko izpopolnjevanje več kot 200 študentov medicine, skupna mobilnost s strokovnimi srečanji in poletnimi šolami pa presega številko 300.
Poleg izmenjav ima društvo številne javno-zdravstvene projekte, ki so po obsegu primerljivi z nacionalnimi preventivnimi programi. Projekt Virus je največji projekt društva. V delavnice tega projekta je bilo v zadnjih letih vključenih več kot 8000 dijakov in osnovnošolcev. Projekt Srce moja skrb je drug veliki projekt, ki se z enako zagnanostjo loteva preventive na področju kardiovaskularnih obolenj. Potem so tu še osveščen, ne zadet!, O2 za vsakega in drugi.
Izobraževalni projekti kot so Delavnice urgentne medicine, Zdravstveni tim in strokovni seminarji, dopolnjujejo naše medicinsko zdravje. Odziv med študenti je velik pa tudi profesorji in pedagoški delavci vedno znova in z neverjetno ustrežljivostjo sodelujejo kot mentorji.
Zelo pomemben del društva so kulturni, športni in družabni projekti, ki krepijo skupinski duh, razširjajo obzorja tudi izven medicinske stroke in nudijo študentom širše družbeno udejstvovanje.
V bodoče se bo društvo poskušalo osredotočiti na kakovost že obstoječih projektov, bolj dejavno pa se želi vključiti v razvoj medicinskega dodiplomskega izobraževanja in skupaj s pedagoških osebjem prispevati k učinkovitejšemu kurikulumu. Še tesneje bo sodelovalo s fakulteto in se trudilo po najboljših počeh razvijati medicino kot stroko in medicinca kot človeka.
V društvo ste vabljeni vsi, vsaka nova ideja je dobrodošla, vsako novo poznanstvo zanimivo in vsako novo prijateljstvo dragoceno!

Spletna stran: dsms.net

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani