SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Katalog učnega gradiva

Anatomija
Anestezija in reanimacija - medicina
Biokemija I. ,II.
Biologija celice
Biofizika
Čeljustna in zobna ortopedija
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija
Fiksna protetika
Fizikalna medicina in rehabilitacija
Fiziologija II. letnik
Ginekologija in porodništvo
Gnatologija
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni in epidemiologija
Interna medicina
Kirurgija
Medicina v izrednih razmerah - samo izbirni predmet

Medicinska deontologija s filozifijo
Medicinska terminologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Oftalmologija
Onkologija in radioterapija
Oralna in maksilofacialna kirurgija
Ortopedija
Otroško in preventivno zobozdravstvo
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija - osnovni in izbirni program
Predklinčina protetika
Psihiatrija
Psihologija
Radiologija
Snemna protetika
Socialna medicina
Sodna medicina
Ustne bolezni in parodontologija
Zgodovina medicine in stomatologije
Zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Anatomija

Anatomija, odsek za medicino

TEMELJNA LITERATURA:

 

Učbeniki:

 1. Kobe in sodelavci: Anatomija I, III, IV, skripta za študente medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1988.
 2. Širca A: Anatomija II, skripta za študente medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1995.
 3. Krmpotić-Nemanić: Anatomija čovjeka, Medicinska naklada, Zagreb, 1976-77.
 4. Križan Z: Kompendij anatomije čovjeka I-III, školska knjiga, Zagreb, 1989.
 5. Moore KL: Clinically Oriented Anatomy. Williams & Wilkins.
 6. Kahle, Leonhardt, Platzer: Taschenatlas der Anatomie, I. II. III. del. G. Thieme Ver. Stuttgart 1975.
 7. Kahle, Leonhardt, Platzer: Priručni anatomski atlas. I. del: Sustav organa za pokretanje.
 8. Kahle, Leonhardt, Platzer: Priručni anatomski atlas. II. del: Prebavni organi.
 9. Kahle, Leonhardt, Platzer: Priručni anatomski atlas. III. del: Živčni sistem in čutila.
 10. Snell RS. Clinical Anatomy for Medical Students. Little, Brown and Company, Boston,1995.

Strokovni članki

 1. Gadzijev EM, Ravnik D. Funkcionalna kirurška anatomija jeter. Zdrav Vest 1996; 65: 557-62.
 2. Ravnik D. Anatomija trebušne slinavke. Med Razgl 1991; 30: 85-91.
 3. Ravnik D. Descensus testis. Med Razgl 1991; 30: 253-75.
 4. Ravnik D. Zgodnji razvoj peritonealne votline. Med Razgl 1993; 32: 57-64.
 5. Ravnik D. Pozni razvoj peritonealne votline. Med Razgl 1993; 32: 245-51.
 6. Hribernik M, Ravnik D. Anatomija ledvice. Zbornik 25. Memori. sestanka prof. J. Plečnika z mednarodno udeležbo. Ljubljana 1994; 3-7.
 7. Snoj-Cvetko E. Anatomija ščitnice. Radiology Oncology 1993; 17 (Suppl 6): 20-25.
 8. Cvetko E. Anatomija želodca. Zbornik 27. Memorialnega sestanka prof. Janeza Plečnika, 5. in 6. 12. 1996, Ljubljana.

Atlasi

 1. McMinn RMH et al. Barvni atlas anatomije človeka. Slovenska izdaja. EWO Ljubljana 1995
 2. Bertolini-Leutert: Anatomski atlas I-III, Slovenska izdaja. DZS Ljubljana 1987.
 3. Toldt-Hochstetter: Anatomischer Atlas, Urban Schwarzenberg, Muenchen-Berlin.
 4. Sobotta: Atlas der deskriptiven Anatomie, Urban Schwarzenberg, Muenchen-Berlin.
 5. Kiss-Szentagothai: Anatomski atlas (slovenska ali nemška izdaja).
 6. Sineljnikov: Atlas anatomii celoveka, Gos.izd.med.lit., Moskva.
 7. Rohen-Jokochi: Color Atlas of Anatomy. Igaku-Shain, New York, Tokyo 1988. / Schattauer, Stuttgart, New York.

Navodila za vaje

 1. Csikos-Lindtner: Navodila za vaje iz anatomije, Medicinska fakulteta, 1987.
 2. Ravnik D. Navodila za secirne vaje. Prsni koš, trebuh, hrbet. Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1992.
 3. Ravnik D. Navodila za secirne vaje. Zgornji ud, spodnji ud, sklepi udov. Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1992.

Dopolnilna literatura

 1. Kostović I in sodelavci: Središnji živčani sustav, Medicinski fakultet, Zagreb, 1986.
 2. Marinković S in sodelavci: Neuroanatomija, Savremena administracija, Beograd, 1987.
 3. Noback CR, Strominger NL, Demarest RJ. The Human Nervous System. Lea & Fabiger, Philadelphia 1991.
 4. Heimer L. The Human Brain and Spinal Cord. Springer-Verlag, New York, 1983.

Anatomija, odsek za stomatologijo

TEMELJNA LITERATURA

 

Učbeniki

 1. Kobe in sodelavci: Anatomija I, II, IV, skripta za študente medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1988.
 2. Širca A: Anatomija II, skripta za študente medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1995.
 3. Lotrić, Jovanović: Deskriptivna in topografska anatomija čovjeka (4 deli), Medicinska knjiga, Beograd, Naučna knjiga, Beograd.
 4. Križan: Kompendij anatomije čovjeka, I-III, školska knjiga, Zagreb, 1989.
 5. Snell RS. Clinical Anatomy for Medical Students. Little, Brown and Company, Boston,1995.

Strokovni članki

 1. Gadzijev EM, Ravnik D. Funkcionalna kirurška anatomija jeter. Zdrav Vest 1996; 65: 557-62.
 2. Ravnik D. Anatomija trebušne slinavke. Med Razgl 1991; 30: 85-91.
 3. Ravnik D. Descensus testis. Med Razgl 1991; 30: 253-75.
 4. Ravnik D. Zgodnji razvoj peritonealne votline. Med Razgl 1993; 32: 57-64.
 5. Ravnik D. Pozni razvoj peritonealne votline. Med Razgl 1993; 32: 245-51.
 6. Hribernik M, Ravnik D. Anatomija ledvice. Zbornik 25. Memori. sestanka prof. J. Plečnika z mednarodno udeležbo. Ljubljana 1994; 3-7.
 7. Snoj-Cvetko E. Anatomija ščitnice. Radiology Oncology 1993; 17 (Suppl 6): 20-25.
 8. Cvetko E. Anatomija želodca. Zbornik 27. Memorialnega sestanka prof. Janeza Plečnika, 5. in 6. 12. 1996, Ljubljana.

Atlasi

 1. McMinn RMH et al. Barvni atlas anatomije človeka. Slovenska izdaja. EWO Ljubljana 1995
 2. Bertolini-Leutert: Anatomski atlas I-III, Slovenska izdaja. DZS Ljubljana 1987.
 3. Toldt-Hochstetter: Anatomischer Atlas, Urban Schwarzenberg, Munchen-Berlin.
 4. Sobotta: Atlas der deskriptiven Anatomie, Urban Schwarzenberg, Munchen-Berlin.
 5. Kiss-Szentagothai: Anatomski atlas (slovenska ali nemška izdaja).
 6. Sineljnikov: Atlas anatomii celoveka, Gos.izd.med.lit., Moskva.
 7. Rohen-Jokochi: Color Atlas of Anatomy. Igaku-Shain, New Yorl, Tokyo 1988. / Schattauer, Stuttgart, New York.

Navodila za vaje

 1. Mežnarič, Vandot, Csikos, Lindtner: Navodila za vaje iz anatomije, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1987.

DOPOLNILNA LITERATURA

 

 1. Kostović I in sodelavci: Središnji živčani sustav, Medicinski fakultet, Zagreb, 1986.
 2. Marinković S in sodelavci: Neuroanatomija, Savremena administracija, Beograd, 1987.
 3. Noback CR, Strominger NL, Demarest RJ. The Human Nervous System. Lea & Fabiger, Philadelphia 1991.
 4. Heimer L. The Human Brain and Spinal Cord. Springer-Verlag, New York, 1983.

Predmet:Anestezija in reanimacija - medicina

Dodiplomski študij

Prva pomoč:

  1. Derganc M., Osnove prve pomoči za vsakogar, Ljubljana, Delo Tiskarna, 1994.
  2. Pečan M., Vlahovič D., Temeljni postopki oživljanja (TPO). Navodila za vaje, Ljubljana, Medicinski razgledi, 1997.

Anesteziologija:

  1. Manohin A., Anesteziologija, V. Smrkolj, V. ed., Kirurgija, Ljubljanja, Sledi, 1995;50-64.
  2. Kremžar B., Primožič J., Intenzivno pred- in pooperacijsko zdravljenje. V. Smrkolj, V. ed., Kirurgija, Ljubljana, Sledi, 1995;66-89.

Dodatni postopki oživljanja:

  1. Vidmar, I. ed., JAMA (Slovenska izdaja). Ljubljana, Perun, 1993;41-106.

Dodatna gradiva za pogolobitev znanja anesteziologije in intenzivnega zdravljenja:

 1. Paver-Eržen, V. ed., Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije - prvi tečaj.Ljubljana, Inštitut za anesteziologijo, 1993,
 2. Paver-Eržen, V. ed., Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije - drugi tečaj.Ljubljana, Inštitut za anesteziologijo, 1994,
 3. Paver-Eržen, V. ed., Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije - tretji tečaj.Ljubljana, Inštitut za anesteziologijo, 1995,
 4. Paver-Eržen, V. ed., Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije - četrti tečaj.Ljubljana, Inštitut za anesteziologijo, 1996.
 5. Paver-Eržen, V. ed., Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije - peti tečaj.Ljubljana, Inštitut za anesteziologijo, 1997.

Predmet: Biokemija I. ,II.

Biokemija I.

Predavatelji: prof.dr. Radovan Komel, doc.dr. Helena Lenasi in doc.dr. Matjaž Zorko

 

Obvezni učbeniki:

 1. A.L. Lehninger, D.L. Nelson, M.M.Cox: Principles of Biochemistry, 2.nd Edition, Worth Publishers, Inc., New York, 1993
 2. P. Karlson: Biokemija, DZS, Ljubljana, 1980
 3. J.G. Morris: A Biologist`s Physical Chemistry, 2.nd Edition, Edward Arnold Publishers Ltd., London, 1978
 4. BIOKEMIJA I, - Navodila za vaje / Naloge z rešitvami, T.Makovec, ur., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1992

Alternativni učbeniki:

 1. Logan: Physical Chemistry for Biomedical Sciences, Taylor and Francis, London, 1998
 2. L. Stryer: Bichemistry, 4.th Edition, W.H. Freeman& Co., New York, 1995
 3. D. Voet, J.G. Voet: Biochemistry, 2.nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1995

Dopolnilni učbeniki:

 1. Abelow: Understanding Acid-Base, Ed. P. KellyWiliams and Wilkins, Baltimore Maryland USA, 1998
 2. Lazarini in J. Brenčič: Splošna in anorganska kemija, DZS, Ljubljana, 1984
 3. T. McKee, J.R. Mckee: Biochemistry - An Introduction, WCB Publishers and Times Mirror Company, Dubuque, la, 1996
 4. M.K. Campbell: Biochemistry, 2.nd Edition, Saunders College Publishing and Harcourt Brace Publishers, Philadelphia, 1995.
 5. R.I. Gumport, A.Jonas, R.Mintel, C.Rhodes: Student Companion for Stryer`s Bichemistry, 4.th Edition, W.H. Freeman&Co., New York, 1995
 6. M. Tisler: Organska kemija, DZS, Ljubljana, 1982.
 7. M. Devlin: Textbook of Biochemisatry with Clinical Correlations, John Wiley and Sons Publication, New York, 1997

Strokovni in poljudno-znanstveni članki

 1. R. Komel: Raziskave človekovega genoma. Proteus 56 (1993/94) 18-21<LI>
 2. R. Komel: Tehnologija rekombinantne DNK v medicinskih raziskavah in uporabi. Farm. Vestn. 47 (1996)139-148.
 3. R. Komel: Genska tehnologija - možnosti, upi in strahovi. Zdrav. Vestn. 66 (1997)505-509
 4. R. Komel: Gensko inženirstvo - naravoslovni, etični in pravni vidiki. Proteus 1/60 (1997)8-21.
 5. R. Komel: Kako se izražajo geni. Proteus 4/60 (1998) 161-166
 6. R. Komel: Kako se izražajo geni pri višjih organizmih. Proteus 5/60 (1998) 196-213.
 7. K. Jezernik in R. Komel: Celični cikel. Proteus 7/60 (1998) 306-316
 8. R. Komel: Genetske bolezni in genska preiskava. Proteus 8/60 (1998) 344-356.
 9. R. Komel: Gensko zdravljenje, I. del. Proteus 1/61 (1998) 14-23.
 10. R. Komel: Gensko zdravljenje, II. del. Proteus 2/61 (1998) 12-17.

Poglavja v knjigah in zbornikih

 1. R. Komel: Molekularna biologija in genetika sladkorne bolezni, V: Izbrana poglavja iz pediatrije. (C. Kržišnik, uredn.), Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1991; p.127-133.
 2. R. Komel: Genska tehnologija. V: Biotehnologija (P. Raspor, uredn.), BIA d.o.o., Ljubljana, 1992; p.111-132.
 3. R. Komel in F. Gubenšek: Proizvodi tehnologije rekombinantne DNA. V: Biotehnologija (P. Raspor, uredn.), BIA d.o.o., Ljubljana, 1992;p.438-451.
 4. M. Dolničar in R. Komel: Genetska diagonstika hemofilije. V. Izbrana poglavja iz pediatrije: celiakija - glutenska enteropatija, klinična genetika, otroška kardiologija. (C. Kržišnik, uredn.), Ljubljana, MF, Katedra za pediatrijo, 1993:96-100.
 5. R. Komel in A Gašparič: Metode izboljševanja delovnih mikroorganizmov. V: BIOTEHNOLOGIJA - OSNOVNA ZNANJA. (P. Raspor, uredn.) BIA d.o.o., Ljubljana, 1996, P.185-212.
 6. R. Komel: Metode tehnologije rekombinantne DNK pri raziskavah genoma človeka. V: BIOTEHNOLOGIJA - OSNOVNA ZNANJA (P. Raspor, uredn.) BIA d.o.o., Ljubljana, 1996, p.331-346
 7. K. Vouk, M. Bidovec, L. Strmecki, T. Kenig, S. Jereb, B. Leskovar, A. Adamlje, R. Dovč, A. Škoflic, M. Malovrh, R. Hojs, in R. Komel: Genetika avtosomnodominantne policistične bolezni ledvic. V: Izbrana poglavja iz pediatrije: Lymska borelioza / Klinična genetika / Astma pri otrocih in mladostnikih (C. Kržišnik, T. Battelino, uredn.), Medicinska fakulteta - Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1999: p.77-81
 8. L. Strmecki, M. Benedik-Dolničar, R. Komel: Genotipizacija bolnikov s hemofilijo A v Sloveniji. V: Izbrana poglavja iz pediatrije: Lymska borelioza / Klinična genetika / Astma pri otrocih in mladostnikih (C. Kržišnik, T. Battelino, uredn.), Medicinska fakulteta - Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1999:p.107-113

Biokemija I - IZBIRNI PREDMET: NEKATERI VIDIKI BIOKEMIJE ZOB IN KOSTI

Predavatelj: doc.dr. Matjaž Zorko

Predmet vsebuje izbrana poglavja biokemije, ki so pomembna za razumevanje strukture, lastnosti in funkcije zob in kosti. Vsebina ni zajeta v nobenem od učbenikov v celoti, temveč je zbrana iz sledečih učnih in znanstvenih publikacij:

 

 1. R.A.D. Williams, J.C. Elliott: Basic and Applied Dental Biochemistry, Churchill Livingstone, Edinburgh, London, New York, 1979.
 2. J. Andić: Osnovi oralne fiziologije i biohemije, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 3. A. Thylstrup, O. Fejerskov (eds.): Textbook of Cariology, Munksgaard, Copenhagen, 1986.
 4. L. Moss-Salentijn, M. Hendricks-Klyvert: Dental and Oral Tissues- An Introduction, 3.rd Edition, Lea&Febiger, Philadelphia, London, 1990.
 5. R.G. Craig, W.J. O`Brien, J.M. Powers: Dental Materials ` Properties and manipulation, 5.th Edition, Mosby - Year Book, Inc., St. Louis, 1992
 6. A.L.Lehninger, D.L.Nelson, M.M.Cox: Principles of Biochemistry, 2.nd Edition, Worth Publisher, Inc., New York, 1993.
 7. J.G. Morris: A Biologist`s Physical Chemistry, 2.nd Edition, Edward Arnold Publishers Ltd., London, 1978.

Izbrani članki iz ustreznih znanstvenih in strokovnih revij

 

Biokemija I - IZBIRNI PREDMET: STRUKTURA IN FUNKCIJA NEKATERIH PROTEINOV

Predavatelj: Doc.dr. Helena Lenasi

Obvezni učbeniki:

 1. Srtyer L.: Biochemistry. 4.th Edition. W.H. Freeman&Co., New York, 1995
 2. Devlin T.M.: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 3.rd Edition.Willey-Liss: John Wiley and Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1992.

Alternativni učbeniki:

 1. Voet D., Voet J.G. : Biochemistry. 2.nd Edition. John Wiley and Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1995
 2. Lehninger A.L., Nelson D.L., Cox M.M.: Principles of Biochemistry. 2.nd Edition. Worth Publishers, Inc., New York, 1993

Dopolnilni učbeniki:

Izbrani članki

 

Biokemija II - MEDICINA

Osnovni učbeniki:

 1. Smith C., Marks A.D. and Lieberman M.: Marks’Basic Medical Biochemistry, A Clinical Approach. 2nd ed.,Williams and Wilkins, 2005.
 2. Devlin T.M.: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 6th ed., Willey-Liss, Inc., 2006.
 3. Breskvar K., Črešnar B., Dolžan V., Plemenitaš A., Rozman D., Žakelj-Mavrič M.: Biokemija II, navodila za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 2002.

Alternativni učbeniki:

 1. Nelson D.L. and Cox M.M.: Lehninger Principles of Biochemistry, 4th ed., Worth Pub., 2005.
 2. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A. and Rodwell V.W.: Harper,s Biochemistry.26th ed. McGraw-Hill, 2003.
 3. Meisenberg G. and Simmons W.H.: Medical Biochemistry. Mosby, 1998.

 

 • Boyer R.: Temelji biokemije, Študentska založba, 2005 (slovenski prevod biokemijskega učbenika "Concepts in Biochemistry, 2nd ed., 2002)

  Biokemija II - DENTALNA MEDICINA

  Osnovni učbeniki:

  1. Smith C., Marks A.D. and Lieberman M.: Marks’Basic Medical Biochemistry, A Clinical Approach. 2nd ed.,Williams and Wilkins, 2005.
  2. Devlin T.M.: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 5th ed., Willey-Liss, Inc., 2002.
  3. Črešnar B., Plemenitaš A. in Žakelj-Mavrič M.: Biokemija ustne votline. Scripta, 2002
  4. Breskvar K., Črešnar B., Dolžan V., Plemenitaš A., Rozman D., Žakelj-Mavrič M.: Biokemija II, navodila za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 2002.

  Alternativni učbeniki:

  1. Nelson D.L. and Cox M.M.: Lehninger Principles of Biochemistry, 4th ed., Worth Pub., 2003.
  2. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A. and Rodwell V.W.: Harper,s Biochemistry.26th ed. McGraw-Hill, 2003.
  3. Meisenberg G. and Simmons W.H.: Medical Biochemistry. Mosby, 1998.

  Biokemija II - IZBIRNI PREDMET - URAVNAVANJE METABOLIČNIH PROCESOV PRI POSEBNIH STANJIH ORGANIZMA

  Viri:

  Tekoča periodika

  Predmet: Biologija celice

  Osnovni učbeniki:

   1. GM.Cooper: The cell: A molecular approach, 1996, ASM Press, Washington D.C. 1996
   2. P., Pšeničnik M., Romih R., Kralj M., Sterle M.: Navodila za

   vaje iz Biologije celice, 3.dopol. izdaja, 1997

  Dopolnilni učbeniki:

   1. WM., Reece JB., Poenie MF.: The world of the cell. 3rd ed.,

    1996, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.,
   1. G.: Cell and molecular biology. Concepts and Experiments, 1996,

   John Wiley and sons.

  Predmet: Biofizika

  1. B. Palčič in S. Svetina: Zbirka testnih vprašanj iz fizike in biofizike, Medicinska fakulteta v Ljubljani, 1976.
  2. S. Svetina in B. Žekš: Biofizika V : Katalogi znanja I za medicince, uredniki M. Avčin in ostali, Medicinska fakulteta v Ljubljani, 1978, str. 11-37.
  3. Marija Pavlič, S. Svetina, Ljudmila Vesel in B. Žekš: Biofizika. Navodila za vaje, Medicinska fakulteta, Inštitut za biofiziko, Ljubljana, 1982.
  4. S. Svetina in B. Žekš: kratka ponovitev lastnosti rentgenskih žarkov, ki so pomembne za uporabo v medicini. V : Rentgenologija. Diagnostične slikovne metode in intervencijska radiologija, L. Tabor, urednik, Med. Razgl. 29, Supl. 2, 1990, str. 1-6.
  5. S. Svetina in B. Žekš : Izbrana poglavja iz biofizike, Inštitut za biofiziko, Medicinska fakulteta, Ljubljana. (Skripta; dopolnjeno in razmnoženo na začetku vsakega šolskega leta).

  Predmet: Čeljustna in zobna ortopedija

  1. J. Rant, Čeljustna in zobna ortopedija, Ljubljana, Medicinska fakulteta , 1970
  2. B. Thilander, O. Rönning, Introduction to Orthodontics, Stockholm, Tandläkarförlaget, 1985.
  3. Marković M., et al. Ortodoncija, Beograd-Zagreb, Medicinska knjiga, 1998.
  4. V. Lapter, et al. Ortodontske naprave, Zagreb, Skolska knjiga, 1988.
  5. W. Proffit, Conteporary Orthodontics, St. Louis, Mosby, 1993.
  6. T. Graber, R.L. Vanarsdall Jr. Orthodontics / Current Principles and Techniques, St. Louis, Mosby, 1994.
  7. F. Farčnik, editor, zbornik predavanj strokovnega srečanja, Rantovi dnevi, 1994, september 20-oktober 1, Ljubljana, Ljubljana: Slovensko ortodontsko društvo, 1994.

  Katalog znanja za stomatologe:

  Članki:

  1. F. Farcčik, et al. Vrednotenje vpliva čeljustno ortopedske obravnave na oralno zdravje, Zobozdrav Vest., 1988; 43(1-2):36-40.
  2. F. Farčnik, D. Rudel, Detektor dihanja - nov pripomoček pri finkcionalni diagnostiki malokluzij, Zobozdrav. Vest., 1995; 50 (3-5): 244-7.
  3. M. Ovsenik, Ocena zanesljivosti numeričnega vrednotenja malokluzij intraoralno, Zobozdrav. Vestn., 1995; 50 (3-6):248-51.
  4. Rejc-Novak M. et al. Motene funkcije orofacialnega sistema, Zobozdrav. Vestn., 1991; 46 (1-2):40-3.
  5. F. Farčnik, Program Euro-qual - zagotavljanje kvalitetne ortodontske oskrbe. Zobozdrav. Vestn., 1996; 51 (1-2):57-9.

  Predmet: Dermatovenerologija

  Domači učbeniki:

  1. Betetto M., Fettich J. Mala dermatovenerologija z atlasom kožnih in spolno prenosljivih bolezni. Priročnik za zdravnike in študente. 3. Izdaja Ljubljana: Mihelač, 1993: 368 str.

  Tuji učbeniki:

  1. Fritsch P. Dermatologie. 3. Aufl. Berlin: Springer, 1990: 702 S.
  2. Jung EG. Dermatologie. 2: Aufl. Stuttgart: Hippokrates verlag, 1991: 476 S.
  3. Nasemann T., Sauerbrey W. Lehrbuch der Hautkrankheiten und venerischen Infektionen für Studierende und Ärzte. 5. Aufl. Berlin: Springer, 1987: 457 S.

  Učbeniki dopolnilni:

  Domači:
  1. Baričevič J. Uvod v flebologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1975: 236 str.
  Tuji:
  1. Braun-Falco O., Plewig G., Wolff HH. Dermatologie und Venerologie. 4. Aufl. Berlin: Springer, 1996: 1614 S.
  2. Braun-Falco O. Plewig G., Wolff HH., Winkelmann RK., Dermatology. Berlin. Springer, 1991: 1235 pp.
  3. Champion RH, Burton JL., Ebling FJG., Textbook of Dermatology. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1992. 3160 pp.

  Pedagoški članki:

  1. Fettich J., Osnove lokalnega zdravljenja koznih bolezni. Med. Razgl., 1973. 12, 149-58.
  2. Fettich J., Osnove morfološke diagnostike kožnih bolezni. Med. Razgl., 1975. 14, 179-90.
  3. Kansky A., O histologiji najpogostejših kožnih eflorescenc. Med. Razgl. 1976. 15, 197-209.
  4. Lunder M., Poskus s krpico in fotoalergična kontaktna preobcčtljivost kože. Med. Razgl. 1977. 16, 459-62
  5. Lunder M., Kraigher A., Simčič V. Marinčič Fiser N., Orozim E., Dolenc-Voljč M., Epidemija mikrosporije v Sloveniji. Zdrav. Var., 1996. 35, 209-13.
  6. Betetto M., Zdravljenje kožnih bolezni z ultravijoličnimi zarki. Med. Razgl., 1980. 19, 183-8.
  7. Lunder M., Garje, med. Razgl., 1984. 23, 351-7.
  8. Planinšič I., Fizikalne urtikarije. Med. Razgl., 1984. 23, 359-71
  9. Lunder M., Lunder M., Preprečevanje pomembnejših glivičnih bolezni kože. Zdrav. Vest., 1988. 57, 135-6.
  10. Kocjančič M., Zdravljenje luskavice. Med. Razgl., 1991. 30, 231-6.

  Zborniki predavanj:

  1. Kogojevi dnevi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Univerzitetna dermatološka klinika UKC, 1985, 200 str.
  2. II. Kogojevi dnevi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Univerzitetna dermatološka klinika UKC, 1988, 126 Str.
  3. III. Kogojevi dnevi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Dermatološka klinika KC., 1993. 294 str.
  4. IV. Kogojevi dnevi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Dermatološka klinika KC., 1996. 230 str.

  Predmet: Družinska medicina

  1. Voljč B., Košir T., Švab I., Urlep F., Splošna medicina. Načela in tehnike. Ljubljana: Sekcija za splošno medicino SZD, 1992.
  2. Taylor RB., Family medicine. Priciples and practice. New York: Springer, 1994.
  3. Zrimšek D., Družinska medicina z deontologijo in medicna v informatiki. Radovljica: Didakta, 1993.
  4. Švab I., Družinska medicina. Navodila za vaje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1996 (fotokopiran material).
  5. Švab I., Ed. Sporazumevanje med zdravnikom in bolnikom. Ljubljana: Sekcija za splošno medicino SZD, 1995.
  6. Švab I., Kersnik J., eds. Preventiva v splošni medicini. Ljubljana: Sekcija za splošno medicino. SZD., 1996.
  7. Švab I., editor. Družinska medicina: delovni zvezek. 5. izd. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino; 1999

  Predmet: Farmakologija

  Temeljno gradivo

  1. Rang HP, Dale MM, Ritter JM. Pharmacology.4th international student edition, Churchill, Livingstone, Edinburgh, 1999 (1995)
  2. Budihna VM., Stanovnik L., Korošec L. (Navodila za predpisovanje zdravil), Navodila za pisanje receptov, MR, Ljubljana 1993
  3. Irman Florjanc T, Korošec L. Stanovnik L. Izbrana poglavja iz farmakologije. Priprava na praktično delo študentov. Izdajatelj: Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Medicinska fakulteta, Ljubljana 1999.

  Drugi učbeniki

  1. Brody T.M., Larner J., Minnemman K.P.: Human Pharmacology. Molecular to Clinical. Mosby, St. Louis, 1998.
  2. Bulat M., Geber J., Lacković Z. Medicinska farmakologija. Medicinska naklada, Zagreb, 1999
  3. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapetics. By A.G. Gilman, A.S. Nies, T. W. Rall, P. Taylor. Mc Millan, New York, 1996.
  4. Goth A. Medical Pharmacology. Mosby, 1992.
  5. Jacob LS. Pharamcology. National Med. Series from Williams & Wilkins (Harval Publ. Co.), Baltimore, 1992.
  6. Katzung BG. Basic & Clinical Pharmacology. Appleton & Lange, Stanford, Connecticut, 1998.
  7. Klaassen CD. Casarett & Doull's Toxicology. The basis science of poisons. McGraw-Hill, New York, 1996.
  8. Kuchinsky G. Lullmann H. Pharmakologie und Toxikologie. Thieme Verlag, Stuttgart, N. York, 1993
  9. Oberdisse E., Hackenthal E., Kuschinsky K.: Pharmakologie und Toxikologie. Springer, Berlin, 1997.
  10. Varagić V., Milošević M. Farmakologija. Elit Medica Beograd, 1999 (1998,1996).
  11. Waller D., Reenwick A. Principles of Mecicnal Pharmacology, Baliere Tindall, London, Philadelphia, 1994

  Priporočeni članki in dodatno gradivo

  1. Budihna V.M., : farmakologija kalcijevih antagonistov. Med. Razgl., Ljubljana, 1993.
  2. Est M., Budihna V.M.,: medsebojno delovanje zdravil. Farm. Vestn., Ljubljana, 1990.
  3. Erjavec F. Razvojna pot novega zdravila: nekaj misli o klinični farmakologiji. Medicinski Razgledi 1998; 27(2):211-25.
  4. Lullmann H., Mohr K., Ziegler A., Bieger D. Pocket Atlas of Pharmacology. G. Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1993.
  Poleg omenjenih gradiv so za pripravo seminarjev običajno potrebni še dodatni članki ali poglavja iz knjig. Za to dobi vsaka skupina študentov, ki seminar pripravlja, ustrezne podatke ali posamezne kopije.

  Predmet: Fiksna protetika

  Predavanja in snov predkliničnih in kliničnih vaj

  1. Marion L s sod. Fiksnoprotetična propedevtika. Skripta. MF v Ljubljani. Ljubljana 1988 (pretežno zastarelo)
  2. Marion L. Uvod v gnatološke tehnike. Skripta. MF v Ljubljani. Ljubljana, 1995.
  3. Shillingburg HT s sod. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. Third Edition. Quintessence PubI.Co., Chicago, Berlin, 1997
  4. Marion L. Esthetic Veneers - the Extended Indications. CD ROM, Sekcija za Stomatološko protetiko SZD, Ljubljana, 1998

  Izbrana poglavja iz knjig:

 • Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary Fixed Prosthodontics. Second Edition.Mosby Comp. St.Louis, Baltimore, Philadelphia,Toronto, 1995.
 • Korber Karlheinz. Zahnarztliche Prothetik. 4. Izdaja. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York. 1995.

 

Izbrani sestavki iz strokovnih revij: sporočimo na vajah


Predmet: Fizikalna medicina in rehabilitacija

DOMAČA LITERATURA:

 1. Derganc Franc; Osnove fizikalne terapije, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana 1969.
 2. Turk Rajko et al.; Zdravstvena oskrba paraplegikov na domu, Ljubljana, Zavod za rehabilitacijo invalidov, 1984 (ponatis Ljubljana 1987)
 3. Marinček Črt (moderator); Ortopedski in rehabilitacijski pripomočki, Rehabilitacijski dan, Univerzitetni zavod za rehabilitacijo invalidov, Ljubljana 1989.
 4. Marinček Črt (Urednik) et al.: Rehabilitacijska obravnava bolnikov z multiplo sklerozo, Zavod za rehabilitacijo invalidov, Ljubljana 1984 (Ponatis) Ljubljana, 1989.
 5. Štefančič Martin et al.: Bolečine v križu smernice za rehabilitacijsko obravnavo, Univerzitetni zavod za rehabilitacijo invalidov, Ljubljana, 1990.
 6. Ačimovič - Janežič Ruža et al.: Celovita rehabilitacija pacientov s hemiplegijo po ICV, 5. rehabilitacijski dan, Univerzitetni zavod za rehabilitacijo, Ljubljana, 1993
 7. Zupan Anton et al.:Rehabilitacija bolnikov z mišičnimi in živčno mišičnimi boleznimi, 7. rehabilitacijski dan, Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana 1995.
 8. Matoič Branka in Štefančič Martin (urednika); Fizikalna medicina za zdravnike splošne prakse, Zbornik predavanj, Institut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, 995
 9. Matič Branka et al.: Rehabilitacijska obravnava bolnikov z degerativnim obolenjem sklepov spodnjih udov, Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana 1995.
 10. Kosorok Viktorija et al.: Rehabilitacijska obravnava bolnikov po poškodbi glave, Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana 1995.

TUJA LITERATURA:

 1. Kotke FJ., Lehman JF; Krausen`s Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation , (Fourth Edition), Saunders 1990.

Za izpit mora študent preštudirati vsaj ORTOPEDIJO prof. Srakarja, Outline of Orthopaedic , Adams ter Outline of fractures prav tako od Adamsa. Pregleda naj tudi zbornike ORTOPEDSKIH DNEVOV in vsa našteta dela za fizikalno medicino.

 


Predmet: Fiziologija II. letnik

Osnovni učbenik:

  1. Berne R.M. in Levy, M.N.: PHYSIOLOGY, Mosby (3. Izdaja). 1993.

Nadomestni učbenik:

  1. Schmidt, P.R. in Thews, G.: HUMAN PHYSIOLOGY, Springer Verlag

Pomožni ucbenik:

  1. Štrucl M.: Fiziologija živčevja, Medicinski razgledi, 1989.

 

Predmet:Ginekologija in porodništvo

 

 1. Marjan Pajntar, Živa Novak-Antolič in sodelavci. Nosečnost in vodenje poroda,2. dopolnjena izdaja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004: 1-364.

 

 


 

Predmet: Gnatologija

 

Literatura:

 

 1. Predavanja in snov praktičnih vaj.
 2. Marion L. Uvod v gnatološko morfologijo. Predizdaja skript. MF v Ljubljani. Ljubljana, 1988.
 3. Marion L. Uvod v gnatološke tehnike. Skripta. MF v Ljubljani. Ljubljana, 1995.
 4. Snov seminarjev Izbrana poglavja iz knjig:
 5. Klineberg I. Occlusion: Principles and Assessment.. Wright. Oxcford, 1991.
 6. Mohl ND, Zarb GA, Carlsson GE, Rugh JD. A Textbook of Occlusion. Quintessence Pub1.Co., Chicago, Berlin, 1988
 7. Okeson JP. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion, 3. edit. Mosby Comp. St.Louis, Baltimore,Philadelphia,Toronto, 1993.
 8. Ramfjord S, Ash M. Occlusion. Saunders Comp. Chicago, 1984.

Izbrani sestavki iz strokovnih revij:

 

 1. Marion L. Okluzijska doktrina, nova gnatološka oprema in stopenjska delitev dela v stomatološki protetiki. Zobozdrav Vest. 1988;43:16-22.
 2. Marion L, Kopac I. Elektrognatografija v stomatologiji. Zobozdrav Vest. 1988;43:23-8.
 3. Marion L.Kraniomandibularne motnje. Zobozdrav Vest. 1992;47 :3-7.
 4. Marion L.Registracija griza v gnatologiji in protetiki. Zobozdrav Vest. 1993;48:29-32.
 5. Obrez A. The Temporomandibular Joint: Development, Anatomy, Physiology, and Function. in JF Hardin, editor, Clark's Clinical Dentistry. JBLippincot Company, Philadelphia,1993:1-17.

Predmet: Higiena

LITERATURA:

 

 1. Ivan Kastelic: Uveljavitev organizirane zdravstvene preventive in vpogled v značilnosti prebivalstva v R.S.
 2. Dražigost Pokorn, Higiena vode
 3. Ivan Kastelic, Bivalno okolje in sodobno urbanistično planiranje
 4. Simon Opačič, Higiena v vojni in drugih hudih naravnih nesrečah
 5. Majda Vida, Medicinska meteorologija
 6. Nada Eržen, Higiena- navodila za vaje in seminar
 7. Dražigost Pokorn, Higiena prehrane

Seminarske publikacije:

 1. Staranje I
 2. Staranje II
 3. Alternativna prehrana
 4. Sladkor v prehrani
 5. Vino v prehrani
 6. Prehrana pri bolezni prebavil
 7. Gastronomija

Predmet: Histologija z embriologijo

 1. Duančić V. Osnove histologije človeka. Za studente opče medicine i stomatologije. 7. izd., Beograd, Zagreb: Medicinska knjiga, 1980.
 2. Duančić V. Osnove embriologije človeka. Za studente opče medicine i sotmatologije. 9. izd. Beograd, Zagreb: Medicinska knjiga, 1985.
 3. Hammersen F. Sobotta/ Hammersen - Histology. Color atlas of microscopic anatomy. 3rd. ed. Baltimor, Munich: Urban & Schwarzenberg, 1985.
 4. Junqueira LC, Carneiro J., Kelly RO. Basic histology. 8th. eds. East Norwalk: Appleton & lange, Prentice-Hall International, Inc., 1995.
 5. Kališnik M. Oris histologije z embriologijo. 3. izd. Ljubljana: Uredništvo revije Acta Stereologica in Državna založba Slovenije, 1992.
 6. Kališnik M., Vraspir-Porenta O., Navodila za vaje iz histologije z embriologijo. 4. predelana izdaja. Ljubljana: Uredništvo Acta Stereologica, 1995.
 7. Sadler TW. Langman's medical embryology. 6th. ed. Baltimor, Hong Kong, London, Munich, San Francisco, Sydney, Tokyo: Williams&Wilkins, 1990.
 8. Wheater PR. Burkitt HG, Daniels VG. Functional Histology. A text and colour atlas. Edinburg, London, New York: Churchill Livingtone, 1979

Predmet: Humana genetika

 1. Gelehrter T.D.: Principles of Medical Genetics. Williams and Wilkins, 1990.
 2. Connor J.M., Ferguson-Smith M.A.: Essential Medical Genetics, Blackwell Science, 1995.

Predmet: Infekcijske bolezni in epidemiologija

OSNOVNA LITERATURA

 

 1. Marolt-Gomišček M., Radsel-Medvešček A., Infekcijske bolezni, Petrovc M., Poloj T., eds. Ljubljana, Tangram, 1992:1-676.
 2. Mihaljević F., Falisevac J., Bezjak B., Mravunac B., Specialna klinička infektologija, Peto prerađeno i dopunjeno izdanje, Falisevac J., ed. Zagreb, Jumena, 1985:1-488. Pripravlja se nova izdaja.
 3. Infectious Diseases, In: Wilson, Braunwald, Isselbacher, Petersdorf, Martin, Fauci, Root eds. Harrison`s Principles of Internal Medicine, Vol1., New York, 1991:447-834.
 4. Alexander M., Raettig H., eds. Infektionskrankheiten, Epidemiologie-Klinik-Immunoprophylaxe, 4. Überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart, Thieme, 1992:1-416.
 5. Medicinski razgledi, 1995; 34:487-557.
 6. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani, Slovensko zdravniško društvo - Infektološka sekcija in Sekcija za kemoterapijo. Infektološki simpozij, 1996, zbornik predavanj, Strle F., Cizman M., eds. Ljubljana: Medicinski razgledi 1996; 35: Suppl 1:1-156.

DODATNA PRIPOROČENA LITERATURA:

 

 1. Bedernjak J., Leptospiroze pri nas in v svetu, Murska Sobota, Pomurska založba, 1993:1-136.
 2. Infektološka sekcija SZD, Infekcijski oddelek bolnišnice Celje, Klopni meningoencefalitis, Bedjaničev simpozij v zdravilišču Dobrna, 25. Septembra 1993, Lesničar J., ed. Celje, 1996:1-76.
 3. Strle F., Lymska borelioza, 96. 1. Slovensko posvetovanje o lymski boreliozi, Zbornik predavanj, Ljubljana, 1993:1-201.
 4. Vsi sproti publicirani članki s področja infektologije, mikrobiologije in imunologije v Medicinskih razgledih, ker so le-ti študentska revija.

Predmet: Interna medicina

 1. A. Kocijančič, F. Mrevlje: Interna medicina, 2. dopolnjena izdaja, Ljubljana, 1998
 2. Keber D.: Zdravljenje notranjih bolezni - Algoritmi odločanja in ukrepanja, Medicinski razgledi, 1993.
 3. Keber D.: Zdravljenje notranjih bolezni - Prepoznavanje notranjih bolezni, Medicinski razgledi, 1994.
 4. Kocijančič A, ur. Klinična preiskava. Ljubljana: Littera picta, 2000.

Predmet:Kirurgija

 1. Smrkolj V. et al.: Kirurgija, 1995, Ljubljana, Sledi.
 2. Smrkolj V.: Praktikum operativne ambulantne kirurgije, ljubljana, 1991, DZS.

Kolokvij: Klinična stomatologija

 1. Mise I.: Oralna kirurgija, Zagreb, Jumena, 1983.
 2. Bagatin M., Virag M., in sod., Maksilofacialna kirurgija, Zagreb, 1991, Skolška knjiga
 3. Zobozdrav. Vestn., 1978, 33
 4. Zobozdrav. Vestn., 1983, 38
 5. Zobozdrav. Vestn., 1986, 41
 6. Zobozdrav. Vestn., 1987, 42:53-62, 73-76
 7. Zobozdrav. Vestn., 1990, 45:3-16, 28-31
 8. Zobozdrav. Vestn., 1994, 49:75-78
 9. Zobozdrav. Vestn., 1995, 50:4-39

Predmet: Medicina v izrednih razmerah - samo izbirni predmet

Nosilca: prof.dr. Marija Gubina, prof.dr. Jernej Logar

 1. Strickland G.T.: Hunter`s Tropical Medicine, 7th ed., Philadelphia, W.B.Saundewrs Company, A Division of Harcourt Brace & Company, 1991.
 2. Peters W. & Gilles H.M.: A Colour Atlas of Tropical Medicine and Parasitology, 3rd ed., London, Wolfe Medical Publications Ltd, 1989.
 3. Gillespie S.H., Hawkey P.M.: Medical Parasitology. A Practical Approach, Oxford, Oxford University Press, 1995.
 4. Bell D.R.: Lecture Notes on Tropical Medicine. 4th, Oxford, Blackwell Science, 1995.

Predmet: Medicinska deontologija s filozofijo

Temeljna literatura

 

 1. Milčinski J.: Medicinska etika in deontologija. Delavska Univerza UNIVERZUM, Ljubljana, 1982
 2. Dolenc A.: Medicinska etika in deontologija - dokumenti s komentarjem. Založba Tangram, Ljubljana 1993.
 3. Dolenc A.: Medicinska etika in deontologija II - razprave. Založba Mihelač, Ljubljana, 1997.

Dopolnilna literatura

 

 1. Dolenc A.: Ženevske konvencije, Meaicinski razgledi, Ljubljana 1989.
 2. Dokumenti Sveta Evrope in WMA in WHO.

Predmet: Medicinska terminologija

LITERATURA

 

 1. Ahrens G.: Naturwissenschaftliches und medizinisches Latein. Johann Ambrosius Bart Verlag, Lepzig, 1961.
 2. Banič S.: O pravilnem naglaševanju latinskih in iz grščine latiniziranih izrazov. Med.Razgl. 23 Supl. 8 (1984) 883-890.
 3. Del Cott R.: Medicinski terminološki slovar. Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana, 1980.
 4. Kopriva S.: Latinska slovnica, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1976.
 5. Krapež S.: Libellus Latinus = Latinska vadnica. Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1989.
 6. Marolt J.:Non est medicina sine lingua latina, Ljubljana, 1995 (poskusna skripta za interno uporabo).
 7. Mašera A.: Latinska medicinska terminologija (silabus predavanj). Ljubljana 1988, (skripta).
 8. Pepper O.H.P.: Medical etymology, W.B.Saunders Company, Philadelphia, London, 1954.

Predmet:Mikrobiologija in imunologija

Učbeniki

DOMAČA LITERATURA:

 

 1. Likar M, Dragaš AZ, Kotnik V. Mikrobiologija in imunologija, Splošni del. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1989
 2. Likar M. Mikrobiologija in imunologija, Specialni del. Ljubljana: Medicinska fakulteta,1986
 3. Logar J. Medicinska parazitologija, Ljubljana: DZS, 1991
 4. Vozelj M. Temelji imunologije. Ljubljana: DZS, 1985,
 5. Hren Vencelj H, Gubina M, Dragaš AZ, Stropnik Z, Logar J. Možnosti laboratorijske diagnostike mikrobnih povzročiteljev bolezni. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1992.
 6. Dragaš A.Z. Preprečevanje infekcij v zdravniških ordinacijah. Ljubljana: DZS, 1993
 7. Dragaš A.Z. Preprečevanje infekcij v zobozdravstvu, Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1991.
 8. Banič S. Repetitorij mikrobiologije za študente stomatologije. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1972. str. 15-27.
 9. Andlovič A, Avšič-Zupanc T,Dragaš AZ, Gubina M, Hren-Vencelj H, Ihan A, Koren S, Kotnik V, Logar J, Marin J, Premru-Mueller M, Poljak M, Ružič E, Seme K. Praktikum iz mikrobiologije in imunologije za študente medicine. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1995.
 10. Andlovič A, Avšič-Zupanc T, Gubina M, Hren-Vencelj H, Ihan A, Koren S, Kotnik V, Logar J, Marin J, Premru-Mueller M, Poljak M, Ružič E, Seme K. Praktikum iz mikrobiologije in imunologije za študente stomatologije. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1995.
 11. Vozelj M. Imunologija - Enciklopedijski priročnik. Ljubljana: DZS, 1996.
 12. Dragaš AZ. Oralna bakteriologija. Ljubljana: DZS, 1996.
 13. Curin-Šerbec V, Ihan A, Jeras M, Kotnik V, Simčič S, Wraber B. Imunologija. Priročnik za vaje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1996.
 14. Gastritis in z njim povezane bolezni / 27. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika;. Cerar A, Križman I, eds. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo, 1996:42-57, 63-66, 93-112, 121-127.
 15. Posvetovanje ob 45. obletnici Inštituta za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, Likar M. ed. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1990.
 16. Karakašević B. i saradnici. Mikrobiologija i parazitologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga, 1989.
 17. Ugotavljanje in preprečevanje bolnišničnih okužb za medicinske sestre in zdravnike. Dragaš AZ, ed. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1984.
 18. Dragaš AZ. Priročnik za preprečevanje bolnišničnih infekcij za zdravnike in medicinske sestre. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1984.
 19. Posvetovanje ob 40. obletnici Inštituta za mikrobiologijo MF, Ljubljana 1985, Zbornik del.
 20. XXII. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika, Ljubljana 1991. Zbornik del.
 21. Zbornik 2. tečaja Slovenskega mikrobiološkega društva: Načini priprave in uporabe monoklonskih protiteles. Ljubljana, 1995. Slovensko mikrobiološko društvo, 1995. 28-30
 22. Akutna bakterijska vnetja spodnjih dihal. Slovensko zdravniško društvo. Sekcija za klinično mikrobiologijo in hospitalne infekcije. Lipica, 1996.

TUJA LITERATURA:

 

 1. Greenwood D, Slack RCB, Peutheror JF. Medical Microbiology. 14th ed., Hong Kong: Churchill Livingstone, 1992, ali zadnja izdaja
 2. Jawetz, Melnick, Adelberg"s. Medical Microbiology. East Norwalk: Appleton & Lange, 1991 ali zadnja izdaja
 3. Mims CA, Playfair JHL, Roitt IM, Wakelin D, Williams R, Anderson RM. Medical Microbiology. London: Mosby Europe Limited, 1993 ali zadnja izdaja.
 4. Roitt I M. Essential Immunology. 7th ed. Oxford: Blackwell Scientific Publication,1991, ali zadnja izdaja
 5. Willet NP, White RR, Rosen S. Essential Dental Microbiology. 1st ed. East Norwalk: Appleton & Lange, 1991 ali zadnja izdaja.

OBJAVLJENI DOMAČI IN DRUGI ČLANKI, KI SE PRIPOROCAJO ZA ŠTUDIJ:

 

 1. Avšič-Zupanc T, Likar M, Novakovič S, Čižman B, Kraigher A, van der Groen G, Stojanovič R, Obradovič M, Gligič A, Le Duc J. Evidence of the presence of two Hantaviruses in Slovenia, Yugoslavia. Arch Virol 1990, (Suppl.l): 87-94.
 2. Avšič-Zupanc T. Hemoragična mrzlica z renalnim sindromom v Sloveniji. Zdrav Vestn 1991; 60: 469-71.
 3. Kraigher A, Avšič-Zupanc T, Kovačevič M, Matjašič M, Matičič M. Tick borne-encephalitis in Slovenia. Ellipse 1991; 29: 462-463.
 4. Cimperman J, Strle F, Maraspin-Carman V, Lotrič-Furlan S, Ružič-Sabljič E, Avšič-Zupanc T. Concomitant infection with Tick-borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi. Acta dermatovenerologica A.P.A. 1994; 3 (1/2): 121-125.
 5. Avšič-Zupanc T, Poljak M. Hantavirus genomic variation and disease distribution. Zdrav Vestn 1994; 63 Suppl 2: 25-27.
 6. Avšič-Zupanc T, Poljak M, Furlan P, Kapš R, Xiao S-Y, LeDuc JW. Isolation of a strain of a Hantaan virus from a fatal case of hemorrhagic fever with renal syndrome in Slovenia. Am J Trop Med Hyg 1994; 51: 393-400.
 7. Avšič-Zupanc T, Poljak M, Matičič M, Radsel-Medvescek A, LeDuc JW, Stiasny K, Kunz C, Heinz FX. Laboratory acquired tick-borne meningoencephalitis: characterization of virus strains. Clinical and Diagnostic Virology 1995; 4: 51-59.
 8. Žolnir-Dovč M, Poljak M, Seme K, Rus A, Avšič-Zupanc T. Evaluation of Two Commercial Amplification Assays for Detection of Mycobacterium tuberculosis Complex in Respiratory Specimens. Infection 1995; 23: 216-221.
 9. Avšič-Zupanc T, Petrovec M, Jelovšek M, Strle F. Medicinsko pomembni arbovirusi v Sloveniji. Zdrav Vestn 1995; 64: Suppl III: 15-9.
 10. Ravnik M, Hren-Vencelj H, Avšič-Zupanc T, Poljak M, Potočnik M, Bokal-Vrtačnik E. Verižna reakcija s polimerazo v diagnostiki urogenitalnih okužb z bakterijo Chlamydia trachomatis - preliminarni rezultati. Zdrav Vestn 1995; 64: Suppl III: III-69-71.
 11. Avšič-Zupanc T, Toney A, Anderson K, Chu Y-K, Schmaljohn CS. Genetic and antigenic properties of Dobrava virus: a unique member of the Hantavirus genus, family Bunyaviridae. Journal of General Virology 1995; 76 : 2801-2808.
 12. Hren-Vencelj H,Avšič-Zupanc T, Kese D. Rickettsial infections in Slovenia. Acta dermatovenerologica A. P. A. 1996; 5(1): 15-19.
 13. Avšič-Zupanc T. Laboratorijska diagnostika hemoragicne mrzlice z renalnim sindromom. In: Nefrologija 1996. Eds.: Bren AF, Kajtna-Koselj M, Kandus A, Kveder R, Nefroloska klinika, Ljubljana 1996: 97-104.
 14. Petrovec M, Lotric-Furlan S, Avšič-Zupanc T. Erlihioze. Med Razgl 1995; 34: 487-499.
 15. Drinovec B, Poljšak Prijatelj M, Kuret J, Mannweiler K. Interakcije med virusi. Zdrav Vestn 1995; 64: III-25-7
 16. Ihan A. Monoklonska protitelesa, ki omogočajo opredelitev imunskega stanja. Zdrav Vestn 1994;63:457-60
 17. Ihan A. Imunomodulacija pri zdravljenju raka. Farm Vestn 1994;45:117-128
 18. Ihan A. Imunski mehanizmi, ki omogočajo obrambo pred tumorji. Farm Vestn 1994;45:109-116
 19. Ihan A. Cell surface molecules that regulate ability of NK cells to kill their targets. Zdrav Vestn 1994;63: suppl II-53-5
 20. Ihan A. Vloga specifičnih in nespecifičnih imunskih mehanizmov pri obrambi pred tumorji. Med Razgl 1994;33:361-9
 21. Ihan A. Imunsko zdravljenje tumorjev. Med Razgl 1994;33:491-500
 22. Ihan A. Mehanizmi preobčutljivostnih reakcij. Farm Vestn 1995;46:146-161
 23. Ihan A, Kotnik V, Tomažič J, Ferlan-Marolt V, Tepes B, Gubina M. Immunological response to Helicobacter pylori. AAMJ 1996 5:29-33
 24. Ihan A. Imunski odgovor v ustni votlini. Med razgl 1995;35:337-42
 25. Ihan A. Analiza imunskih celic s pretočnim citometrom. Farm Vestn 1996;47:275-279
 26. Ihan A. Imunski mehanizmi proti bakterijam, virusom in zajedalcem. Med Razgl 1996;32
 27. Ihan A. Uporaba pretočne citometrije za spremljanje lokalnih imunskih reakcij. Zdrav Vestn 1996;65:645-7
 28. Ihan A. Immune events in multiple sclerosis. V: Proceedings of the Symposium on multiple sclerosis. Ljubljana 1995:10-15
 29. Ihan A. Mikrobi in ljudje. Appendicitis. MF S.C.ENE 1995;1:13-18
 30. Ihan A. Evolucija imunskega prepoznavanja tujkov. Proteus 1996;59:157-166
 31. Kese D, H Hren-Vencelj, M Sočan, B Beovič, M Čižman. Prevalence of Antibodies to Chlamydia pneumoniae in Slovenia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994; 13: 523-4.
 32. Kese D, H Hren-Vencelj, J Marin, A Knol. Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom v obdobju 1990-1995 v Sloveniji. Zdrav Vestn1995; 64: Suppl III:21.
 33. Kese D. Mikrobiološka diagnostika infekcij z bakterijo Chlamydia pneumoniae. Dragaš A Z , ed. Akutna bakterijska vnetja spodnjih dihal, Lipica 1996; 57-60. Zbornik strokovnega srečanja.
 34. Sočan M, B Beovic, D Kese. Chlamydia pneumoniae-Novi povzročitelj okužbe dihal. Zdrav Vestn 1992; 61:617-9.
 35. Sočan M, B Beovic, D Kese. Chlamydia pneumoniae and meningoencephalitis. N Engl J Med 1994; 331: 406.
 36. Koren S. Tumorski virusi. Med Razgl 1989; 28:197-208.
 37. Koren S. Virusna cepiva. Med. Razgl 1990; 29: 249-58.
 38. Kotnik V. Celični imunski odziv. V: Klinična imunologija, Predavanja s podiplomskega seminarja iz alergologije in klinične imunologije, Skripta, Golnik1984;
 39. Kotnik V: Delovanje imunskega sistema. V: Interna medicina. Eds. Kocijančič A in Mrevlje F. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1993, 843-54
 40. Kotnik V. Imunski odziv po infekciji s HIV. Med Razgl 1989; 35-42
 41. Klampfer L, Kotnik V, Interlevkini in imunski sistem. Zdrav Vestn 1992; 61: 35-40
 42. Tomažič J, Vidmar L, Martinčič M, Ovčak S, Ermenc B, Cerk M, Kotnik V. Nevroaids - prikaz naših bolnikov in pregled literature. Zdrav Vestn 1992; 61: 353-357
 43. Kotnik V. Imunski odziv proti lastnim antigenom in avtoimunske bolezni ščitnice. Radiol Oncol 1993; 27 Supp 6: 149-54
 44. Kotnik V, Kirschfink M. Kako spoznati motnje v delovanju komplementnega sistema? Zdrav Vestn 1995; 64: 335-43
 45. Kotnik V. Ugotavljanje vzroka nekaterih kroničnih ponavljajočih se okužb. Zdrav Vestn 1995; 64: III-73-9
 46. Kuret J.: (1995) Ohranitev ultrastrukture biološkega materiala s kriofiksacijo in kriodehidracijo. Zdrav Vestn; 64: III-29-33
 47. J Logar, A Kraut, M Likar. Toxocara antibodies in patients with visceral or ocular disorder in Slovenia. Infect 1993; 21: 27-29.
 48. J Logar, A Andlovič, M Poljšak-Prijatelj. Incidence of Blastocystis hominis in patients with diarrhoea. J Infect 1994; 28: 151-154.
 49. J Logar, Z. Novak-Antolič, A Zore. Serological screening for toxoplasmosis in pregnancy in Slovenia. Scand J Infect Dis 1995; 27: 163-164.
 50. J Logar, M Poljšak-Prijatelj

 

 

UMOTVOR 5 – Priročnik za učinkovitejše učenje in delo – september 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani