SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve

VPIS

 

OBVESTILO IN OPOZORILO!

 

Študenti, ki so bili na MF UL vpisani v univerzitetna programa Medicina in Dentalna Medicina (v stari 6 letni univerzitetni program) so dolžni diplomirati najkasneje do 30.9.2016. Po 30.9.2016 se univerzitetna programa Medicine in Dentalne medicine ne bosta več izvajala in opravljanje študijskih obveznosti in izpitov ne bo več mogoče.

 

VPIS 2015/16

Študenti, ki se želijo vpisati ponovno v letnik, lahko svojo vlogo-željo sporočijo v referat.

 

Glede sklepa senata z dne 25.5.2015 morate  študenti ob natisnjenem in podpisanem vpisnem listu priložiti potrdilo o vseh cepljenih (fotokopijo cepilne knjižice), potrdilo o plačilu stroškov vpisa po ceniku UL in študentsko izkaznico.

 

Vpisnina vključuje stroške za:

- študentsko izkaznico z nalepko za vpisno leto,

- potrdila o vpisu (6), 

- prispevek za  informacijski sistem UL in njenih članic, ki ga uporabljajo študenti in

- prispevek za letno članarino za knjižnice članic UL, CTK in NUK.

Študentsko izkaznico pošljite po pošti skupaj z vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentska pisarna izkaznico vrnila z novo nalepko skupaj s potrdili o vpisu po pošti v ovojnici z vašim naslovom, katero morate obvezno priložiti vpisni dokumentaciji.

 

(veljavnost izkaznice)

1. Izkaznica velja v času veljavnosti statusa študenta.

2. Izkaznica velja za posamezno študijsko leto samo, če sta na njej nalepka za tekoče študijsko leto in podpis študenta.

3. Če ste študentsko izkaznico izgubili, z vlogo zaprosite za izdajo nove izkaznice, ki jo morate plačati po ceniku UL. Študent je dolžan izkaznico vrniti v Študentski referat takoj po prenehanju njene veljavnosti. Študenti, ki imate študentsko izkaznico s fotografijo morate vlogi priložiti tudi potrdilo o preklicu izkaznice.

Študenti z tujim državljanstvom oz. študenti, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja v RS priložijo fotokopijo veljavne EU kartice zdravstvenega zavarovanja oz. ustrezno veljavno listino o zdravstvenem zavarovanju skladno s sporazumom o socialnem zavarovanju z drugo državo za štud. leto 2015/16. /(obrazci HR/SLO 3, RM/SI 3 in BIH/SI 3)

Za izpis iz fakultete potrebujete: prošnjo, študentsko izkaznico in potrdilo iz knjižnice, da ne dolgujete knjig.

 

 

Vpis v štud.l. 2015/16 za novince bo po pošti. Vabilo s podrobnimi navodili boste prejeli v tednu dni po objavi rezultatov sprejemnega postopka.

 

 

Vpis v višji letnik in dodatno leto bo potekal po pošti.

Študenti dokumente pošljite priporočeno na naslov Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana s pripisom: študentski referat.

 

Informacije za študij na MF: http://www.uni-lj.si/studij/vpis/

                                           

Transakcijski račun MF štev.: 0110 0603 0708 380.

  

 

 

 

 

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani