SLO ENG

Katedra za onkologijo
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 (0) 1 5879 290, 648
Faks: +386 (0) 1 5879 400
e-pošta:

Natisni Nastavitve

RBK Predavanja in seminarji 1 krog 2013/14

Katedra za onkologijo                                                                          30.09.2013

 

 

Učna enota: Rak in Bolezni krvi

Modul:         Rak (onkologija)

 

IV.letnik medicine : Prvi 9-tedenski krog (30.09. – 30.12.2013)

 

 

Program predavanj (15 predavanj) in seminarjev (16 seminarjev)

Izvedba: petek od  10.00 do 14.00

- obvezna prisotnost na predavanjih ( 50% )

- obvezna prisotnost na seminarjih ( 70% )

 

 

Predavanja (1 krog)

Naslov

Datum

Ura

Predavatelj

       

Uvod z navodili za vaje

01.10.2013 (torek)

Onkološki inštitut, stavba C (predavalnica),   Zaloška 2

1 ura

09.00-9.45

Prof.P.Strojan

Prof.Z.Rudolf

 

 

 

 

Splošna načela onkologije

04.10.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF,   Zaloška 4

2 uri

10.15-12.00

Prof.Z.Rudolf

Podporno in paliativno zdravljenje v onkologiji

04.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

2 uri

12.15-14.00

Doc.J.Ocvirk

 

 

 

 

Epidemiologija in presejanje

11.10.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF,   Zaloška 4

1 ura

10.15- 11.00

Prof.M.Primic-Žakelj Doc.V.Zadnik

Diagnostika1

(laboratorijska diagnostika,

 patologija,citologija)

11.10.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF,   Zaloška 4

1 ura

11.15-12.00

Doc.Ž.Pohar

Diagnostika 2

(slikovna diagnostika)

11.10.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF,   Zaloška 4

1 ura

12.15-13.00

Doc.M.Mušič

Doc.I.Kocjančič

Onkološka kirurgija

11.10.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

13.15-13.00

Prof.M.Hočevar

 

 

 

 

Radioterapija

18.10.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

2 uri

10.15-12.00

Prof.P.Strojan

Urgentna stanja v onkologiji

18.10.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

12.15-13.00

Doc.I.Oblak

Rak pri otrocih

18.10.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

13.15-14.00

Doc.L.Zadravec-Zaletel

 

 

 

 

Sistemsko zdravljenje

25.10.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

2 uri

10.15-12.00

Prof.T.Čufer

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO SEMINARJEV

 

1. Študentje se razdelijo v seminarske skupine 1. teden cikla: do petka 1. tedna pošljejo katedri poimenski seznam študentov v posamezni seminarski skupini

2. Študentje kontaktirajo mentorja vsaj 4 tedne pred predstavitvijo seminarja, da jim lahko posreduje literaturo za seminar

3. Študentje najkasneje 2 tedna pred predstavitvijo seminarja opravijo zagovor seminarja pri mentorju

4. Mentor študentom predstavi študijsko snov seminarja (30 min) celotnemu avditoriju

5. Študenti (seminaristi) vnaprej pripravijo vprašanja, o katerih diskutirajo z avditorijem; mentor moderira razpravo (15 min)

 

 

Seminarji (1 krog)

Naslov

Datum

Ura

Vodja seminarja

 Skupina

Tumorji torakalnih organov

25.10.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za   fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

12.15-13.00

Prof.T.Čufer

tanja.cuferklinika-golnik.si

Tumorji CŽS

25.10.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za   fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

13.15-14.00

Mag.U.Smrdel

Mag.M.Reberšek

usmrdelonko-i.si

mrebersekonko-i.si

 9

 

 

 

 

 

Kancerogeneza in imunologija tumorjev

08.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

10.15-11.00

Zn.svet.S.Novaković

snovakoviconko-i.si

 9

Kožni rak

08.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

11.15-12.00

Doc.J.Ocvirk

jocvirkonko-i.si

 9

Tumorji ščitnice in obščitničnih žlez, nadledvičnih   žlez, nevroendokrini tumorji prebavil

08.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

12.15-13.00

Doc.J.Ocvirk

jocvirkonko-i.si

10 

Raki glave in vratu

08.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

13.15-14.00

Prof.P.Strojan

pstrojanonko-i.si

 10

 

 

 

 

 

Maligni limfomi

15.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

10.15-11.00

Prof.B.Jezeršek

bjezersekonko-i.si

 10

Rak dojk

15.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

11.15-12.00

Dr.B.Šeruga

bserugaonko-i.si

10 

Sarkomi

15.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

12.15-13.00

Prof.B.Zakotnik

bzakotnikonko-i.si

 11

Kasne posledice zdravljenja

15.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

13.15-14.00

Doc.L.Zadravec-Zaletel

lzaletelonko-i.si

 11

 

 

 

 

 

Tumorji prebavil 1

(spodnji abdomen)

22.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

10.15-11.00

Doc.V.Velenik

vvelenikonko-i.si

 11

Tumorji prebavil 2

(zgornji abdomen)

22.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

11.15-12.00

Doc.I.Oblak

ioblakonko-i.si

11 

Tumorji rodil

22.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

12.15-13.00

Asist.H.B.Zobec-Logar

hlogaronko-i.si

12 

Urogenitalni raki

22.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

13.15-14.00

Doc.B.Kragelj

bkrageljonko-i.si

12 

 

 

 

 

 

Rak neznanega izvora

29.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

10.15-11.00

Asist.E.Matos

ematosonko-i.si

 12

Družinski in dedni raki

29.11.2013 (petek)

Predavalnica Inštituta za fiziologijo MF, Zaloška 4

1 ura

11.15-12.00

Doc.V.Velenik

vvelenikonko-i.si

 12

 

 

 

 

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani