SLO ENG

Katedra za nevrologijo
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana

telefon: 01/522 32 93 ali 522 23 11
Faks: 01/522 30 37
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Predstavitev katedre

 

Katedra za nevrologijo je sestavni del Medicinske fakultete v Ljubljani od ustanovitve popolne fakultete. Dosedanji predstojniki: prof. dr. Ivan Marinčič, prof. dr. Peter Kartin, prof. dr. Anton Lavrič, prof. dr. Martin Janko, prof. dr. David B. Vodušek, izr. prof. dr. Anton Grad, od februarja 2012 pa je za predstojnika imenovan prof. dr. Zvezdan Pirtošek.

 

Katedra za nevrologijo UL MF sodi po številu pedagoškega kadra med manjše na Medicinski fakulteti, vendar koordinira enega največjih sklopov, Živčevje. V skrajšanem delovnem času sta zaposlena dva učitelja (prof. dr. David B. Vodušek, prof. dr. Zvezdan Pirtošek) in štirje asistenti ( doc. dr. Uroš Rot, doc. dr. Maja Trošt,  doc. dr. Janja Pretnar Oblak in doc. dr. Blaž Koritnik). Tajnica Katedre je ga. Senta Jaunig. Pri aktivnostih Katedre zato sodelujejo nazivni učitelji in asistenti, ki niso zaposleni na Medicinski fakulteti. Zahvalo, da pouk poteka nemoteno, smo dolžni sodelujočim (abecedni vrstni red): asist. dr. Fajko Bajrović, prof. dr. Miro Denišlič, doc. dr. Leja Dolenc Grošelj, doc. dr. Saša Šega Jazbec, asist. dr. Milica Kramberger, doc. dr. Alenka Horvat Ledinek, asist. dr. Lea Leonardis, prof. dr. Simon Podnar, doc. dr. Zoran Rodi, asist. dr. Melita Rot, doc. dr. Gorazd B. Stokin, asist. dr. Tomaž Žgur, izr. prof. dr. Bojana Žvan. Pogodbeno opravljata delo na Katedri ga.  Lidija Ocepek, diplomirana medicinska sestra in g. Jurij Dreo.

Sedaj poteka pouk na odseku za medicino v IV. letniku v obliki predavanj, seminarjev, vaj in drugih oblik študija. Veliko študentov se odloči za izbirni predmet iz nevrologije, enomesečno prakso lahko opravljajo praviloma v času od junija do septembra. Preverjanje znanja je pisno (test, slikovni material, video posnetki), praktično in ustno. Pouk na odseku za dentalno medicino poteka v zimskem semestru IV. letnika v obliki predavanj in seminarjev. Preverjanje znanja je v obliki pisnega kolokvija.

Prof. dr. Pirtošek poleg tega vodi tudi pouk nevrologije oz. nevroloških ved drugje na Univerzi (Filozofska in Pedagoška fakulteta) in pouk Kognitivne nevroznanosti I in II na srednjeevropskem meduniverzitetnem (Dunaj, Budimpešta, Zagreb in Bratislava) študiju Kognitivne znanosti.

Člani Katedre so raziskovalno aktivni bodisi kot nosilci, bodisi kot sodelavci pri raziskovalnih projektih, ki potekajo na raziskovalnih ustanovah, kjer so večinsko zaposleni, kar je v večini primerov Univerzitetni klinični center Ljubljana. V okviru raziskovalnih projektov vsako leto razpišemo teme za raziskovalne študentske naloge. Vsako leto vsaj eno tako opravljeno delo prejme bodisi Prešernovo fakultetno nagrado bodisi fakultetno priznanje.

 

Julij 2014

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani