SLO ENG

Katedra za interno medicino
Zaloška 7
1000 Ljubljana

telefon: 014313 124
Faks: 014313 124
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Predstavitev katedre

NASLOV
Katedra za interno medicino
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Zaloška 7
1000 Ljubljana

E-mail: internamf.uni-lj.si

Uradne ure :

Od ponedeljka- petka od 10-13 ure

PREDSTOJNIK KATEDRE: prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.

Uradne ure predstojnika za študente so vsak torek od 9-9.30 ure na Katedri za interno medicino.

 

 

Dobrodošli na spletni strani Katedre za interno medicino.

Obvestilo za študente 3. letnika medicine

Udeležba na predavanjih in vajah iz klinične propedevtike interne medicine je obvezna (najmanj 80 %). Vsi študentje vpisani v 3.letnik ste razporejeni v skupine po 5-6 študentov, ki jih vodijo posamezni asistenti (glej razpored na spletni strani katedri in na oglasni deski).

Zamenjava skupin ni možna. Na vaje prihajajte urejeni, v uniformi ali z belo haljo. Ob koncu poletnega semestra bo preverjanje praktičnega znanja in veščin s propedevtike. Opravljen preiskus praktičnega znanja je pogoj za pristok k izpitu iz propedevtike. Na vaje hodite pripravljeni, na voljo vam je učbenik propedevtike, ki ga lahko kupite na Katedri na interno medicino.

Pogoji k pristopu k izpitu iz propedevtike so :

- 80% prisotnost na predavanjih in vajah ter ocena mentorja na vajah

- praktični izpit iz propedevtike

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na tajništvo Katedre za interno medicino ali direktno na predstojnika Katedre - pavel.poredoskclj.si.

 

 

OBVESTILO za študente 3.letnika, smer DENTALNA MEDICINA

 

 

Študente obveščamo, da je obvezna prisotnost na predavanjih 80 %. Kartonček se ob koncu študijskega leta odda v tajništvo Katedre za interno medicino.

 

V kolikor študenti ne bodo imeli 80 % prisotnosti s predavanj, se jim ocena ne bo vpisala v indeks.

 

OBVESTILO

 Na Katedri za interno medicino lahko dobite Pripročnik iz propedevtike, ki vam je v pomoč pri kliničnih vajah iz propedevtike.

 

 

PRISTOP K IZPITU IZ INTERNE MEDICINE:


Študent, ki želi pristopiti k pisnem izpitu iz interne medicine, mora vsaj tri dni pred pisnim izpitom na tajništvo katedre prinesti:
- mentorjevo oceno vaj
- izpolnjen karton vaj ( posegi, enodnevne vaje, podpis glavnega mentorja )
- opravljene seminarje v 4.letniku ( po starem programu )

V primeru, da študent tega ne stori, na pisni izpit ne more pristopit.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani