SLO ENG

Katedra za dermatovenerologijo
Zaloška cesta 2
Ljubljana

telefon: 01/522-71-72
Faks: 01/522-43-33
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Predstavitev katedre

Katedra za dermatovenerologijo

Dermatovenerološka klinika

Zaloška cesta 2, Ljubljana

Telefon: 01 522 71 72

Fax: 01 522-43-33

 

Predstojnica: izr. prof. dr. Mateja Dolenc-Voljč, dr. med. E-naslov: mateja.dolenc-voljcmf.uni-lj.si

Tajništvo katedre se nahaja v pritličju Dermatovenerološke klinike.

gospa Natalija Kermavt: E-naslov: natalija.kermavtmf.uni-lj.si

Uradne ure: ponedeljek do četrtek med 11. in 12. uro.

 

Kratka predstavitev katedre za dermatovenerologijo

Katedra za dermatovenerologijo deluje od leta 1945, ko je bila ustanovljena popolna Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Njeno delovanje je bilo vsa leta tesno povezano z dejavnostjo Dermatovenerološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, kjer ima tudi svoj sedež. Prvi predstojnik katedre je bil prof. dr. Jernej Demšar, dr. med.. Kasneje je katedro vodil prof. dr. Jože Jakša, dr. med., od leta 1954 je prevzel vodenje katedre in Dermatovenerološke klinike akademik prof. dr. Fran Kogoj, dr. med., ki je bil več let tudi predstojnik Dermatološke klinike v Zagrebu. Leta 1964 ga je nasledil akademik prof. dr. Janez Fettich, dr. med., ki je bi med 1967. in 1969. letom tudi dekan Medicinske fakultete. Od 1987. do 1994. leta je bila predstojnica katedre prof. dr. Majda Lunder, dr. med.. Nasledila jo je doc. dr. Milena Kocijančič, dr. med., ki je katedro vodila do leta 1996, ko je umrla. Vsi omenjeni predstojniki katedre in mnogi njeni člani, učitelji dermatovenerologije, so bili tudi mednarodno priznani dermatovenerologi, ki so močno zaznamovali razvoj slovenske dermatovenerologije in so s svojim bolnikom predanim kliničnim delom, kot tudi pedagoško in raziskovalno dejavnostjo še danes naši vzorniki.

Od leta 1996 katedro vodijo dermatologi, ki so njeni sedanji člani. Od leta 1996 do 2002 je katedro vodil izr. prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., od leta 2002 do 2006 izr. prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., in od leta 2006 do maja 2010 ponovno izr. prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med.. Sedanji člani katedre za dermatovenerologijo imajo večletne strokovne izkušnje na področju bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja kožnih bolezni, katere povezujejo s pedagoškim in raziskovalnim delom.

Na katedri je sistemizirano eno učiteljsko mesto in šest asistentskih mest. Učitelj je redni prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., asistentska mesta pa trenutno zasedajo: izr. prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., izr. prof. dr. Mateja Dolenc-Voljč, dr. med., doc. dr. Nada Kecelj-Leskovec, dr. med., doc. dr. Liljana Mervic, dr. med. in asist. mag. Mateja Starbek-Zorko, dr. med.. Pri pouku na vajah sodelujejo tudi zunanji sodelavci, specialisti dermatovenerologije, ki so zaposleni na Dermatovenerološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.

V okviru dodiplomskega pouka katedra za dermatovenerologijo opravi 60 ur predavanj ter vaje za študente medicine (v 7. in 8. semestru). Za študente dentalne medicine opravi v 7.  semestru 30 ur predavanj in vaje. Od študijskega leta 2012/2013 dalje je pouk za študente Medicine in Dentalne medicine reformiran v sklopu Bolonjske reforme. V okviru programa Medicina izvajamo pouk tudi za Erasmus študente. Vaje potekajo na bolniških oddelkih, različnih dermatoloških ambulantah in deloma v laboratorijih Dermatovenerološke klinike. Prositnost študentov na vajah je obvezna, na predavanjih pa zelo priporočljiva. Za študente medicine izvajamo v 8. semestru tudi izbirni predmet, kjer so predstavljena nekatera aktualna področja dermatovenerologije za tiste študente, ki jih ta predmet posebej zanima. Nekateri člani katedre sodelujejo tudi pri pouku na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani, na Fakulteti za farmacijo UL, pri izbranih vsebinah pouka na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo in pri pouku iz dermatovenerologije na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Na katedri izvajamo tudi pouk za študente Fakultete za farmacijo v okviru univezitetnega študijskega programa Kozmetologija, predmet Dermatovenerologija.

Na podiplomskem področju člani katedre sodelujejo kot neposredni in glavni mentorji specializantom dermatovenerologije in kot neposredni mentorji specializantom družinske medicine, medicine dela in plastične kirurgije v času kroženja iz dermatovenerologije. Nekateri so bili mentorji pri več magistrskih in doktorskih delih. Sodelujejo pri uveljavljanju sodobne doktrine na širšem področju slovenske dermatovenerologije in uvajanju novih diagnostičnih in terapevtskih metod. Svoje znanje nadgrajujejo na strokovnih izpopolnjevanjih v tujini. Aktivno sodelujejo na različnih domačih in tujih strokovnih srečanjih, svoje strokovne in raziskovalne dosežke so predstavili v številnih strokovnih revijah.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani