SLO ENG

Katedra za družinsko medicino
Poljanski nasip 58
Ljubljana

telefon: 01/43 86 915
Faks: 01/43 86 910
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Predstavitev katedre

Prof. dr. Igor Švab, dr. med.

Predstojnik Katedre za družinsko medicino

 

Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je ustanovila Medicinska fakulteta s sklepom senata 27. novembra 1995. Predavanja družinske medicine so do takrat, že od študijskega leta 1994/1995, potekala v okviru Katedre za socialno medicino, higieno in medicino dela, katere predstojnik je bil doc. dr. Marjan Premik. Čeprav smo želeli, da bi Katedro za družinsko medicino ustanovili takoj ob začetku izvajanja novega predmeta, se je vodstvo fakultete odločilo drugače, s pojasnilom, da je za ustanovitev katedre potreben vsaj en habilitiran predavatelj s tega področja. Kljub takratnemu razočaranju, se zdaj ta odločitev zdi modra in pravilna.

Ob ustanovitvi je Katedra za družinsko medicino gostovala v prostorih Katedre za socialno medicino, higieno in medicino dela na Zaloški cesti. Za izvajanje predavanj so nam dodelili prostore na tej katedri in v bližnji baraki, ki je bila kasneje, med gradnjo nove stavbe Inštituta za patološko fiziologijo, porušena. Razmere za delo v teh pogojih niso bile najboljše. Nove prostore na Poljanskem nasipu 58 in s tem boljše pogoje za poučevanje družinske medicine smo pridobili aprila 1996, za kar sta si prizadevala zlasti tedanji minister za zdravje doc. dr. Božidar Voljč in pokojni profesor Jože Lokar.

V začetku delovanja katedre je bilo težko koordinirati izvajanje pouka, ker so bili asistenti zaposleni v različnih ustanovah. Prve koordinatorje in administratorje zaposlene prek študentskega servisa je zamenjala Ana Artnak, ki je vestno skrbela, da je delo katedre potekalo urejeno in nemoteno.   

V kratkem času smo uspeli k sodelovanju pritegniti veliko mlajših in ambicioznih kolegov, ki so želeli graditi akademsko kariero. Prvi maloštevilni asistenti, s katerimi je pri seminarjih sodeloval tudi dr. Dimitrij Zrimšek, so bili: Mateja Bulc, Marko Kolšek, Gojimir Žorž in Igor Švab. Kasneje se je hitro povečevalo število asistentov, kot tudi novih doktorjev znanosti in učiteljev. Kasneje smo začeli sodelovati tudi s strokovnjaki drugih strok.

Razvoj na področju raziskovanja je pripeljal leta 2003 do nujnosti ustanovitve raziskovalne skupine, ki je v kratkem času dosegla velike in odmevne uspehe na področju znanstvenoraziskovalnega dela.

Poseben mejnik razvoja Katedre za družinsko medicino je bil uspeh pri pridobitvi sekretariata evropskega združenja zdravnikov družinske medicine, ki ga od leta 2005 vodi Barbara Toplek.

Kljub akademskemu razvoju pa so glavni nosilci razvoja stroke družinske medicine kolegi, ki delajo v ambulantah na terenu in omogočajo kakovostno pedagoško delo ter so dragoceni sodelavci pri raziskavah.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani