SLO ENG

Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo
Korytkova 2
1000 Ljubljana

telefon: +386 1 543 7330
Faks: +386 1 543 7331
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo


19.10.2018 21:55

Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (IFET)

Predstojnica: prof. dr. Mojca Kržan, tel.: 01 543-7349

Uradne ure za študente: od ponedeljka do petka, od 11:00 do 12:30

Sodelavci IFET se ukvarjamo s pedagoškim, znanstveno raziskovalnim in strokovnim delom.

Na pedagoškem področju poučujemo farmakologijo (in toksikologijo) za dodiplomske študente medicine, dentalne medicine, farmacije, biologije in biokemije ter za študente Visoke šole za zdravstvo. Sodelujemo tudi pri univerzitetnem doktorskem študiju biomedicine.

Znanstveno raziskovalno delo se odvija v okviru raziskovalnih programov in projektov, ki jih financira ARRS ali drugi plačniki. Raziskovalno sodelujemo tudi z drugimi institucijami v Sloveniji in tujini. Inštitut je tudi član Slovenskega konzorcija za biočipe.
Večina raziskav sodi med temeljne nevrobiološke raziskave na področju farmakodinamike-proučevanja učinkov endogenih snovi, zdravil in drugih ksenobiotikov na posamezne organe, tkiva in celice v telesu ter njihov vpliv na delovanje posameznih organov v fizioloških, patoloških in pri spremenjenih razmerah. Poleg farmakodinamičnih študij se ukvarjamo tudi s farmakokinetičnimi študijami in farmakoepidemiologijo.
Znanstveno-raziskovalno delo poteka na IFET v več laboratorijih, kjer uporabljamo različne eksperimentalne metode in modele, od celičnih sestavin, izoliranih celic (mastociti, astrociti, endotelijske celice idr.)  in celičnih kultur (astrociti, HUVEC)  do izoliranih organov (izoliran želodec, izolirane žile, atrij) in poskusnih živali (miši, podgane, budre).

V okviru strokovnega dela sodelujemo z Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), z Uradom Republike Slovenije za kemikalije (URSK) in z Evropsko agencijo za zdravila (European Medicines Agency - EMA) kot aktivni člani komisij, znanstvenih odborov in delovnih skupin 

 

Sodelavci IFET:

Učitelji:

Red. prof. dr. Mojca Kržan

Red. prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj

Doc. dr. Katarina Černe 

 

 Asistenta:

Asist. dr. Ilonka Ferjan

Asist. dr. Lovro Žiberna

 

Znanstveni in strokovni sodelavci:

Višji zn. sod. dr. Gorazd Drevenšek

Zn. sod. dr. Damijana Jurič

Silvije Černelč

 

 Tajnica:

 Manja Dolinar

 

 Tehnični sodelavci:

  Cvetka Blažek

  Barbara Buh 

  Nevenka Dolžan  

  Marjeta Jakomin

  Jožica Košir

  Mojca Kranjec

  Petra Ponebšek 

  Matjaž Hrovat

  Fikreta Veletanlić

  

 Snažilki:

  Suzana Stojmenova
  Vesna Vidergar

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani