SLO ENG

Inštitut za biologijo celice
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

telefon: 01 543 7680
Faks: 01 543 7681
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Predstavitev inštituta

 

Predstojnik Inštituta za biologijo celice       

prof. dr. Peter Veranič

tel.: +386 (0)1 543 7682 

 

Tajništvo inštituta

Marina Jeriha

tel.: +386 (0)1 543 7680
fax: +386 (0)1 543 7681
e-mail: ICBmf.uni-lj.si

 

Naslov

Inštitut za biologijo celice

Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Vrazov trg 2

1000 Ljubljana

 

Predstavitev inštituta

Z letom 1919/20 začenja Medicinska fakulteta v Ljubljani s predavanji doc.dr. Pavla Grošlja iz splošne biologije za študente medicine. Začetek Inštituta sega v leto 1923, ko je bil ustanovljen Biološki inštitut Medicinske fakultete, ki je bil leta 1991 preimenovan v Inštitut za biologijo celice.

 

Področje raziskovalnega dela na Inštitutu je celična biologija epitelijev s poudarkom na epiteliju sečnega mehurja - uroteliju. Inštitut je usmerjen v bazične in aplikativne medicinske študije diferenciacije, proliferacije in apoptoze urotelijskih celic na celičnem in molekularnem nivoju. V novejšem času je poudarek na študiju rakave transformacije celic urotelija, regeneracije urortelija, transepitelijski upornosti tega tkiva in vnosu nanodelcev, kot nosilcev citostatikov in antibiotikov v celice urotelija.  Na inštitutu razpolagamo z raziskovalno opremo, ki omogoča detekcijo in študij supramolekularne organizacije in lokalizacije proučevanih molekul v celicah. Uporabjamo imunocitokemične metode na nivoju fluorescenčne in elektronske mikroskopije ter metode kvantifikacije iz celic izoliranih molekul in vnosa proteinov oziroma nukleinskih kislin v celice urotelija. Poseben poudarek je dan različnim kriometodam za označevanje specifičnih diferenciacijskih markerjev na ultrastrukturni ravni.

 

Pedagoško delo na Inštitutu obsega predavanja in vaje za dodiplomske študijske programe predvsem za študente splošne medicine in dentalne medicine, pa tudi za študente mikrobiologije, biokemije, fizioterapije in laboratorijske biomedicine.

 

Temelne in izbirne vsebine pouka se izvajajo tudi v okviru doktorskih študijskih programov Biomedicine in Bioznanosti.

 


 

 

Univerzitetni učitelji

prof. dr. Peter Veranič

izr. prof. dr. Mateja Erdani Kreft 


Pedagoški sodelavci

prof.dr.  Rok Romih

doc. dr. Andreja Erman 

doc. dr. Daša Zupančič

asist. dr. Samo Hudoklin

asist. dr. Nataša Resnik

asist. dr. Tanja Višnjar

mlada raziskovalka Urška Dragin Jerman

 

Tehnični sodelavci

Linda Štrus

Nada Dubarič Pavlica

Sabina Železnik

Sanja Čabraja

 

Tajnica inštituta:

Marina Jeriha


 


Institute of Cell Biology 

The main scientific topic is the study of epithelial cell biolology.  The research activity is focused on urothelial differentiation, proliferation and cell death. Special attention is paid to urothelial carcinogenesis, tissue regeneration, transepithelial resistance and internalisation of nanoparticles as vehicles for application of cytostatics and antibiotics. Markers of urothelial differentiation are analysed: i.e. uroplakins, cytoskeleton, molecular components of cell-cell and cell-substrate adhesion. The traffic of endomembrane compartments in urothelial cells is studied by endocytic tracers and by immunolabelling.

 

Methods of light and electron microscopy as well as biochemical methods are used:  fluorescence microscopy,  transmission and scanning electron microscopy, freeze-fracturing, immunofluorescence and immunoelectron microscopy, Western blotting as well as transfection methods and cell and tissue culturing.

 

 


 

Lecturers

Prof. Peter Veranič Ph. D. (Head)

Assoc. Prof. Mateja Erdani Kreft Ph. D.


Research and professional co-workers:

Prof. Rok Romih Ph. D.

Assist. Prof.  Andreja Erman Ph. D.

Assist. Prof.  Daša Zupančič Ph. D.

Assist.  Samo Hudoklin Ph. D.

Assist. Nataša Resnik Ph. D.

Assist. Tanja Višnjar Ph. D.

researcher Urška Dragin

 

Technicians:

Linda Štrus

Nada Pavlica Dubarič

Sabina Železnik

Sanja Čabraja

 

Secretary:

Marina Jeriha

 


 

slika3  slika2  slika4  slika1 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani