SLO ENG

Center za elektronsko mikroskopijo
Vrazov trg 2/
Ljubljana/

telefon: 386 1 5437680/
Faks: /
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Center za elektronsko mikroskopijo


19.10.2018 21:57

Biomedicinski center za mikroskopijo

Biomedicinski center za mikroskopijo

deluje v okviru: MRIC (Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani)

 

Vodja infrastrukturnega centra: prof. dr. Peter Veranič

 

Center delno financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 1.1.20015 - 31.12.2020

 

Področje delovanja infrastrukturnega centra:

Razumevanje delovanja procesov v organizmih temelji na poznavanju teh procesov  na celičnem in molekularnem nivoju. To pomeni, da je potrebno poznati mikrookolje, kjer ti procesi potekajo. Varnost uporabe večine novih učinkovin v medicini, farmaciji in prehrambeni ter drugih vejah industrije, se v začetnih fazah proučuje na celicah. Mikroskopija s svojimi številnimi metodami poda najnatančnejši odgovor o vplivu teh učinkovin na preživetje oziroma delovanje celic. Prav tako je mikroskopija nepogrešljiva metoda v diagnostiki bolezenskih stanj, kjer se na osnovi odstopanja od normalne sestave celic ali glede na prisotnost patogenov določa oblika zdravljenja.

V novejšem času prihaja do izjemno hitrega razvoja metod mikroskopije, ki nudijo možnosti proučevanja živih celic, torej na spremljanju dinamičnih procesov v realnem času, kot tudi metod označevanja molekul v celicah. Obe osnovni veji mikroskopije, svetlobna in elektronska mikroskopija, se vedno bolj približujeta in dopolnjujeta. Razvija se novo področje povezave med obema vejama mikroskopije tako imenovana korelativna mikroskopija, ki kombinira študij živih celic s svetlobno mikroskopijo in visoko ločljivost elektronske mikroskopije.

 

Metode v uporabi v Biomedicinskem centru za mikroskopijo

 

Med osnovne metode za proučevanje bioloških procesov na celičnem nivoju sodita svetlobna in elektronska mikroskopija, ki omogočata določanje lokacije, kjer se ti procesi odvijajo. V novejšem času se metode mikroskopije zelo hitro razvijajo in na ta način nudijo nove možnosti proučevanja živih celic ter zagotavljajo sledenje posameznih molekul na celičnem nivoju oziroma natančno določanje lokacije teh molekul v znotrajceličnih strukturah.

 

Seznam metod:

 

Presevna elektronska mikroskopija (TEM)

 

Označevanje molekul na elektronsko mikroskopskem nivoju

 

Vrstična elektronska mikroskopija (SEM)

 

Freeze­fracture replica immunolabeling (FRIL)

 

Elektronska tomografija (tridimenzionalna rekonstrukcija na nivoju TEM)

 

Imunofluorescenčna mikroskopija z optičnim rezanjem (konfokalna mikroskopija, TIRF)

 

Mikroskopiranje živih celic in časovno spremljanje (timelaps mikroskopija)

 

Korelativna mikroskopija (povezava svetlobne in elektronske mikroskopije)

 

Gojenje celic v celičnih kulturah

 

Izdelava nanodelcev

 

 

 

Oprema Biomedicinskega centra za mikroskopijo

 

Glavna oprema Biomedicinskega centra za mikroskopijo obsega presevne in vrstične elektronske mikroskope skupaj z aparaturami za izvedbo najnovejših metod imunooznačevanja celičnih molekul, negativnega kontrastiranja, kriometod, korelativne mikroskopije, metode FRIL in elektronske tomografije. Klasična svetlobna in fluorescenčna mikroskopija so neobhodno potrebne metode v vsakem molekularno­celično­biološkem raziskovalnem delu in pogosto tudi v diagnostiki. Njena nadgradnja je konfokalna mikroskopija in TIRF mikroskopija, ki omogočata optično rezanje fluorescenčno označenih vzorcev in kvantitativne analize v biofiziki in celični biologiji. Kombinacija svetlobne in elektronske mikroskopije, tako imenovana korelativna mikroskopija, pa združuje prednosti svetlobne in elektronske mikroskopije, predvsem proučevanje dinamičnih procesov v živih celicah in ločljivost do 1 nm. Gojenje celic in vitro in izdelava nanodelcev dajejo Biomedicinskemu centru za mikroskopijo odlične možnosti izvedbe trenutno najaktualnejših raziskav na področju tarčnega vnašanja zdravilnih učinkovin v rakave ali s patogeni okužene celice. Značilnost Biomedicinskega centra za mikroskopijo je interdisciplinarnost, ki je ključna za uspešno delo in optimalno izrabo opreme ter razvoj metod.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani